Myter om oljefyllda element

Här visas innehållet i en folder från Elvärmegruppen där fakta jämförs med olika myter om oljefyllda elradiatorer och rena elpaneler. IQtherm kan styra oljefyllda element lika bra som vanliga radiatorer.

Vi visar denna information därför att vi kontaktas av besvikna konsumenter som köpt dyra oljefyllda radiatorer och ändå inte fått en godtagbar värmekomfort. Vi rekommenderar naturligtvis att man först skall installera IQtherm till sina befintliga element och uppleva den stora förbättring som detta ger. Om man sedan märker att något element inte fungerar tillfredsställande så byter man det, oftast är bästa valet ett vanligt genomströmningselement utan termostat (s.k. slavelement).

 
sida 1.gif (31517 bytes)  

Myt 1

Enligt Statens Provningsanstalt finns det inga belägg för att oljefyllda radiatorer skulle ge en "mjukare" värme. Faktum är att den rena elpanelens snabbare reaktionsförmåga ger en jämnare och betydligt mer exakt temperatur-hållning än den oljefyllda radiatorn.

Provanstaltens test finns redovisat i Råd & Rön 2/89.

 

sida 4.gif (38436 bytes)

 

Myt 2

Enligt provningsanstalten finns det ingen mätbar skillnad när det gäller luftfuktigheten. Desamma gäller dammförbränningen, eller mängden fria joner i den uppvärmda luften; det finns ingen skillnad där heller.

Provanstaltens test finns redovisat i Råd & Rön 2/89.

 

sida 6.gif (39261 bytes)

 

Myt 3

Det är naturligtvis riktigt. Men det betyder också att det tar motsvarande längre tid att få upp värmen igen när strömmen kommer tillbaka. Och vad har man då vunnit?

 

sida8.gif (51737 bytes)

  Myt 4

Nej, inte heller det är sant. Den energi som sparats genom den långsammare avsvalningen, förloras igen genom att uppvärmningen är mer krävande. I motsats till den tröga oljefyllda radiatorn hinner den rena panelen reagera och anpassa sig till förändringar av rumstemperaturen genom solbestrålning eller att fler människor vistas i rummet. Med en ren panel får man då en energibesparing medan den oljefyllda ger en oönskad temperaturhöjning i rummet.
 

sida10.gif (40642 bytes)

  Myt 5

I så fall är de lurade. Fakta är att den oljefyllda radiatorn inte ger konsumenten någon som helst mätbar fördel. Medan däremot priset är mellan 40 och 50% högre! Dessutom finns läckagerisken. Den är kanske inte så stor , men den nog så påtaglig för de konsumenter som drabbas av olja på golv och mattor. Prisjämförelsen baserad på grossistpriser januari 1990.
 

sida12.gif (36523 bytes)

 

Myt 6

En oljefylld radiator med 1250 W effekt väger ca 20kg. Motsvarande vikt för en ren panel är ca 6,7 kg. Den oljefyllda vägen alltså tre gånger mer! Den oljefyllda är dessutom betydligt större och klumpigare att hantera.
I vissa effektstorlekar skiljer sig längden hela 80%. Den oljefyllda är alltså nästan dubbelt så lång. För installatören innebär det tunga och påfrestande lyft vid lagerhantering, i och urlastning i bil och vid montering.

 

sida14.gif (41242 bytes)

  Slutsats

Vare sig sunt förnuft eller det testresultat från Statens Provningsanstalt som redovisats i Råd & Rön ger något belägg för att oljefyllda radiatorer skulle vara bättre än rena elpaneler. Tar man dessutom hänsyn även till pris och hanterbarhet vid transport och installation blir valet enkelt för både installatör och konsument. Och vad händer förresten med oljan i den oljefyllda radiatorn när den skrotas? En del av dessa oljor har visat sig innehålla PCB, som är ett farligt miljögift.